Potřebné dokumenty

V případě, že chcete Vaše dítě přihlásit na Příměstaký tábor ve Stájích pod Oborou, je nutné vyplnit tyto dokumenty:

1. Přihláška na Příměstský tábor ve Stájích pod Oborou. V případě vyplnění on-line přihlášky, již není nutné vyplňovat.

2. Prohlášení ( za nezletilé dítě vyplňuje zákonný zástupce dítěte). Je nutné vyplnit a odevzdat 1. den tábora.

3. Prohlášení zákonných zástupců, že dítě nejeví známky nemoci. Toto prohlášení je datované ke dni nástupu. Je nutné vyplnit a odevzdat 1. dne tábora.

Dále je nutné prostudovat a seznámit dítě s Provozním řádem Stájí pod Oborou.


Dokunety ke stažení zde: