Potřebné dokumenty

V případě, že chcete Vaše dítě přihlásit na Příměstaký tábor ve Stájích pod Oborou, je nutné vyplnit tyto dokumenty:

1. Přihláška na Příměstský tábor ve Stájích pod Oborou

2. Prohlášení ( za nezletilé dítě vyplňuje zákonný zástupce dítěte)

3. Prohlášení zákonných zástupců, že dítě nejeví známky nemoci. Toto prohlášení je datované ke dni nástupu.

Dále je nutné prostudovat a seznámit dítě s Provozním řádem Stájí pod Oborou.


Dokunety ke stažení zde: