On-line závazná přihláška Westernové ježdění mladých jezdců

Každý čtvrtek od 15:30 hod do 18:00 hod. 250,- Kč/odpoledne
Začínáme 3.9.2020 

Přihlašte se včas. Přihlášku vám potvrdíme e-mailem.